Ronald Månsson

Ronald är VD och delägare i ARMU AB och har arbetat i Försvarsmakten intill år 2017. 

År 2013 utnämnde regeringen Ronald till chef för Försvarsmaktens säkerhetsinspektion. Säkerhetsinspektionen ska självständigt inspektera och utöva tillsyn på Försvarsmaktens verksamhetssäkerhet och arbetsmiljö. Enheten lyder direkt under Överbefälhavaren.

Ronald har varit regementschef i fem år och chef för  stridsskola i ett år. Han har haft flera befattningar vid Försvarsmaktens Högkvarter.

Internationellt har han väl vitsordade tjänstgöringar inom FN i Bosnien, inom NATO i Kosovo och i en EU-insats i Congo.

Ronald ansvarar för utbildningar och konsulttjänster. Kontakta Ronald:  ronald.mansson@armuab.se

ANNIKA MÅNSSON

Annika är vice VD och delägare i ARMU AB. Hon har en bakgrund som medarbetare i Föreningsbanken och Sparbanken Skaraborg och har en gedigen erfarenhet av ekonomiarbete. Annika tog år 2007 en examen som legitimerad arbetsterapeut.

Annika ansvarar för redovisning och bokföring av ARMU AB.


Kontakta Annika: annika.mansson@armuab.seNågot om hållbarhet

Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

ARMU AB bidrag är att använda tåg och kollektivtrafik där det är möjligt för de persontransporter som uppdragen kan innebära.

MER OM ARMU AB

ARMU AB är ett aktiebolag grundat 2017. Organisationsnummer är 559121-6311 och är registrerat för F-skatt. Bolaget har sitt säte i Skara kommun, Västra Götaland. Armu är esperanto och betyder att stärka.

Copyright armuab