LEDARSKAP och ARBETSMILJÖ

Ledarskapet och arbetsmiljön är de faktorer som påverkar en organisations effektivitet allra mest. Chefer som kan utöva ett bra ledarskap och har en god kunskap om arbetsmiljöarbete skapar en attraktiv organisation. Människor söker sig dit och vill stanna. Alla chefer måste ha ett tydligt ledarskap som utvecklar både arbetsmiljöarbetet och organisationens verksamhet. Det ger effektivitet.

Chefer behöver dock verksamma verktyg för att nå detta. ARMU AB har dessa verksamma verktyg. Dessa bygger på en unik kombination av framgångsrikt exekutivt ledarskap och hög kompetens i arbetsmiljö / säkerhet. 

VAD ÄR VERKSAMMA VERKTYG?

ARMU AB erbjuder ett flexibelt utbud av chefsutbildningar och konsulttjänster avseende säkerhet, arbetsmiljö och ledarskap. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete tillsammans med ett tydligt ledarskap skapar en säker och attraktiv arbetsplats. Det är en förutsättning för en organisation där människor trivs och utvecklar effekt. Det gäller både privata företag och offentlig förvaltning. ARMU AB har en unik kombination av erfaret och beprövat ledarskap och hög kompetens i arbetsmiljöarbete. Det är vad vi menar med VERKSAMMA VERKTYG.  

BEHÖVS VERKSAMMA VERKTYG?

All verksamhet inom privata företag och offentlig förvaltning ska vara effektiv och produktiv. Självklart skall också arbetsmiljölagen följas. Det finns inget motsatsförhållande mellan att följa lagen och att vara effektiv. Tvärtom så stödjer de varandra.Att följa lag och förordning kännetecknar en attraktiv organisation med god rekrytering och liten personalomsättning. En säker och trygg arbetsmiljö tillsammans med ett tydligt och målinriktat ledarskap skapar denna. Chefer på alla nivåer behöver dock verktyg för att utveckla sin ledning av verksamheten och arbetsmiljöarbetet. Det kan ARMU AB erbjuda.

VARFÖR VÄLJA ARMU AB?

Det finns många goda skäl att välja ARMU AB. Här är några tunga argument:

 • ARMU AB höga kompetens inom sina områden genom beprövad erfarenhet
 • ARMU AB har ett mycket flexibelt utbud där verksamheten kan skräddarsys efter kundens behov
 • ARMU AB kan erbjuda mycket konkurrenskraftiga priser
 • ARMU AB löser uppdrag över hela landet. 

Ring 070-341 5201 eller klicka på rutan längst ned som inledning på en givande dialog. 

EXEMPEL PÅ ARMU AB VERKSAMMA VERKTYG:

ARBETSMILJÖ

 • Utbildning av chefer i systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2001:1 och 2015:4
 • Utveckling av säkerhetskultur i företaget

LEDNING OCH LEDARSKAP

 •  Utveckling av ledning av systematiskt arbetsmiljöarbete
 •  Grundutbildning i ledarskap (ex till nya chefer)

UNDERSÖKNING

 • Utbildning i undersökning av avvikelser, olyckor och trakasserier (ex som uppföljning av #metoo)
 • Utbildning i intervjuteknik

KONSULTTjänster

 • Stöd och rådgivning i arbetsmiljö och ledarskap
 • Dokument- och systemrevision

Copyright ARMU AB